comité van aanbeveling

Ten einde de activiteiten van de werkgroep  zo nodig beter voor het voetlicht te krijgen is  een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen. De leden van het Comité bestaan uit lokaal bekende personen van goede naam en faam welke het doel van de werkgroep een warm hart toedragen. De leden van het Comité van Aanbeveling verrichten hun activiteiten om niet.
Het Comité van Aanbeveling van de Gedenkstenen Joods Apeldoorn bestaat uit:

* Prof. Dr. Jan Terlouw, voormalig vice-premier, Commissaris van de Koningin, schrijver
* Mevr. drs. Carin E.M. Reinders, directeur CODA Apeldoorn
* Prof. Dr. Herman van Praag, emeritus hoogleraar psychiatrie
* Dhr. Nathan Stukker, Wethouder Gemeente Apeldoorn