ANBI

DONEREN

Bijdragen van particulieren, organisaties, verenigingen en anderen zijn van harte welkom en hard nodig! Om te zorgen dat uw gift aftrekbaar is (ANBI) en we ook met machtigingsformulieren kunnen werken, heeft de Werkgroep daarom aan Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna (verder te noemen: Beth Shoshanna), dat de ANBI-status heeft, gevraagd op te treden als juridische entiteit. Daarbij is afgesproken dat het bestuur van Beth Shoshanna te Deventer géén zeggenschap heeft over de gelden die binnenkomen voor de Gedenkstenen Apeldoorn. Beth Shoshanna zal deze gelden op een aparte spaarrekening beheren en administreren, en in opdracht van de Werkgroep de benodigde betalingen verrichten. Beth Shoshanna is niet verantwoordelijk voor de fundraising, dat is geheel aan de Werkgroep. Beth Shoshanna zal wel, indien bij een fundraising event door de werkgroep ingevulde en ondertekende incasso-formulieren met donaties door de Werkgroep zijn verzameld, of donaties via pin-betalingen, deze voor de Werkgroep verwerken/incasseren. De werkgroep is zeer blij met deze kostenloze diensten die Beth Shoshanna aan de werkgroep verleent.

Wij vinden het belangrijk dat nabestaanden niet verplicht worden om de steen van hun familielid te betalen. Natuurlijk staat het de nabestaanden wel vrij om hieraan bij te dragen.

Een Gedenksteen kost € 65,-. Andere bedragen zijn welkom. U kunt uw donatie via de onderstaande knop. Wilt u in de ‘ruimte voor opmerkingen’ aangeven voor welke naam of Gedenksteen u doneert? Vermeld de naam van uw organisatie als u namens een bedrijf, instelling of vereniging doneert.

Het is ook mogelijk uw donatie over te maken via een overschrijving naar:

VERANTWOORDING

Wij hechten groot belang aan een correcte besteding van de giften die wij ontvangen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Financiën.