ORGANISATIE

Gedenkstenen Apeldoorn herdenkt de slachtoffers van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog bij de laatste woning vanwaar ze werden gedeporteerd of vermoord. In Apeldoorn herdenken we ruim 400 stadgenoten.

WIJ ZULLEN HUN NAMEN NIET VERGETEN

In heel Europa zijn inmiddels tienduizenden gedenkstenen gelegd voor slachtoffers van het naziregime. Ze zijn te vinden onder de namen Herdenkingsstenen, Herinneringsstenen en Struikelstenen. Met de herdenkingsstenen worden de personen herdacht bij de woning waar ze voor hun dood vrijwillig woonden. Met de herdenkingsstenen wordt hun geschiedenis levend gehouden. Wij zullen hun namen niet vergeten.

DE EERSTE HERDENKINGSSTEEN

In Apeldoorn worden op 26 augustus 2018 de eerste 25 herdenkingsstenen geplaatst voor slachtoffers. In de stoep voor hun woningen zijn zwarte granieten stenen (10 X 15 cm) gelegd met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden gegraveerd.

juridische structuur

Ten bate van de fiscale aftrekbaarheid van uw donatie heeft de werkgroep de Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna in Deventer, welke een regionale functie heeft voor de gehele Stedendriehoek en ver daarbuiten, gevraagd om op te treden als juridische entiteit. Deze Joodse gemeente is namelijk in de eerste plaats sterk betrokken, maar heeft ook al de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Uiteraard worden de donaties tbv de Gedenkstenen Apeldoorn geheel gescheiden van de financiën van de gemeente zelf geadministreerd, geoormerkt en op een speciaal daarvoor aangemaakte spaarrekening bewaard.

WeRkgroep

Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna treedt dat weliswaar op als juridisch vehikel, maar alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn, die bestaat uit:

  • Roeland Oudejans, voorzitter: roeland@gedenkstenen-apeldoorn.nl
  • Netty Heij, lid: netty@gedenkstenen-apeldoorn.nl
  • Ruthie Vermeulen, lid: ruthie@gedenkstenen-apeldoorn.nl
  • Tom Fürstenberg, lid: tom@gedenkstenen-apeldoorn.nl