STEENLEGGINGEN

Steenleggingen vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats. In Apeldoorn worden op 26 augustus 2018 de eerste 25 gedenkstenen geplaatst voor slachtoffers. In de stoep voor hun woningen zijn zwarte granieten stenen (10 x 15 cm) gelegd met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden gegraveerd. Zie de foto rechts.

De steenlegging is openbaar en u bent van harte welkom om de herdenking van de slachtoffers bij te wonen. Bent u een nabestaande van één of meer slachtoffers of wilt u namens uw school met uw leerlingen de ceremonie bijwonen? Dan horen wij graag van u.

CEREMONIE

Tijdens de ceremonie worden voordrachten gehouden. Namen van de slachtoffers en een beknopt levensverhaal worden genoemd om hen niet te vergeten. Na de voordracht onthullen nabestaanden en/of betrokkenen de gedenksteen en leggen er een steentje bij (bloemen zijn niet gebruikelijk bij een Joodse rouw-ceremonie). Een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap maakt een Jizkor, het gebed ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers, bestaande uit k'El Malé en het Kaddisj. De Hebreeuwse tekst van het k'El malé met de Nederlandse vertaling vindt u hier.


eerstvolgende leggingen, Namen en adressen

De tweede steenlegging zal plaatsvinden op zondag 28 oktober vanaf 13:30. Ontvangst in de Anne Frankschool, Regentesselaan 34, 7316 AB Apeldoorn. De namen, adressen en plattegrond verschijnen hier binnenkort.


De lijst met namen van de slachtoffers en hun adressen van de eerste steenlegging op zondag 26 september vindt u hier.

De plattegrond met de locaties van de eerste steenlegging vindt u hier.

De plattegrond met de locaties van alle steenleggingen vindt u hier.


Gedenkstenen