Synagoge Fonds

seferStichting Joods Apeldoorn beheert sinds 2012 tevens een Fonds dat tot doel heeft geld in te zamelen ten behoeve van de aankoop en restauratie van de prachtige Grote Synagoge uit 1892 in Moorse stijl, waar sinds 2010 Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna haar diensten houdt. U zou met uw gift kunnen helpen om de aankoop en restoratie van dit bijzondere gebouw dichterbij te brengen.

Uw gift is welkom op de bankrekening van het Synagoge Fonds: NL23 KNAB 0721 698794 t.n.v. Stichting Joods Apeldoorn o.v.v. "Synagoge Fonds".Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Contact informatie:

Tel: 055-80.80.124

Fax: 084-222.41.50

Email: joodsapeldoorn@xs4all.nl


  Sefer Torah Fund 

The Jewish Apeldoorn Foundation also manages a Fund that collects money for the purpose of the acquisition and restauration of the Great Synagogue from 1892 in Moorish style, used by Masorti Jewish Community Beth Shoshanna. With your donation, you could help make this happen! You can transfer your donation to the bank account of the Fund: NL23 KNAB 0721 698794, in the name of Stichting Joods Apeldoorn, specifying "Donation Synagogue Fund". Your contribution is highly appreciated!

 

Contact information:

Tel: +31-55-80.80.124

Fax: +31-84-222.41.50

Email: joodsapeldoorn@xs4all.nl